Bilgisayarımın hafıza kartı okuyucusu olmaması durumunda MobLang program dosyalarını bilgisayarımdan cep telefonumun hafıza kartına nasıl aktarabilirim?

D?? haf?za kart okuyucusunu bilgisayar?n?za ba?layabilirsiniz veya USB kablosunu kullanarak bilgisayar?n?z? telefonunuza ba?layabilirsiniz. Ço?u d?? haf?za kart okuyucular? direk olarak Micro SD kart?yla çal??maktad?r. Çal??mamas? halinde, önce Micro SD kart?n?z? SD kart adaptörüne yerle?tirmeniz gerekmektedir.