MobLang program dosyalarını bilgisayarımın kart okuyucusundan cep telefonumanasıl aktarabilirim?

Öncelikle haf?za kart?n? cep telefonunuzdan ç?kartarak bilgisayar?n?z?n kart okuyucusuna yerle?tirmeniz gerekmektedir. Kendi içinde haf?za kart okuyucusuna sahip olan ço?u bilgisayar sadece geni? SD kart format?nda çal??maktad?r. Bu durumda e?er cep telefonunuz Micro SD kart ile çal???yorsa Micro SD kart?n? SD kart adaptörüne yerle?tirmeniz gerekebilir.