Telefonumun hazıfa kartı yuvası olması fakat içinde yüklü bir kartın olmaması durumunda ne yapmam gerekir?

Haf?za kart? sat?n alman?z gerekmektedir. Bildik bir marka haf?za kart? sat?n alman?z tavsiye edilir. Ucuz haf?za kartlar? i?lem hatalar?n?n olu?mas?na sebep olur.