Telefonumun hafıza kartı yuvası olup olmadığını nasıl anlayabilirim?

Telefonunuzun kullan?m?n k?lavuzunu inceleyin. Haf?za kart? olup olmad??? k?lavuzda belirtilmektedir. Haf?za kart?n?n giri? yeri genellikle güvenlik kapa??yla korunacak ?ekilde telefonun d?? cephesinde yer almaktad?r. Baz? telefonlarda ise haf?za kart?n?n giri?i yerini bulmak için telefonu aç?p bataryay? ç?karman?z gerekmektedir.