Εγκατάσταση''

??????? ??? ??? ?? ?????????? ??? ???????? ??? MobLang

???????? ????????????: ?????? ??? ??????????? ????????? Java ??? ???? ??? ????????? ????? ??????, ????  MicroSD,  MiniSD, ????? SD ? Memory Stick. ?? ????? ?????????, ???????? ???????????? ???? ???????? ??????????? ?????????: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it '; document.write( '' ); document.write( addy_text8933 ); document.write( '<\/a>' ); //--> This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

????????? ??? ????? ????????????: ???.

????????? ??? ????? ??????: ???.

? ????? ??? ????? ????????? ??? ???! ???????? ??????? ????????? ???? ?????? ???.