Συχνές Ερωτήσεις

1.Πότε αρχίζουν τα μαθήματα;

A: ?? ???????? ????????, ????? ????????????? ?? ????????? ??? ???????? ???.

2.Πώς μπορώ να εγγραφώ;

A: ??? ????? ?? ???????; please use this: ??????? ?????? ?? ???????? ?? ?????? ??????? ??? ????????????? ?????? ???  +35722892909 ? ??????? email ???: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

3.Πόσο κοστίζει;

A: ?? ???????? ???????????? ??????.

4.Μέχρι ποιο επίπεδο μπορώ να έχω φτάσει στο τέλος των μαθημάτων, σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τα γλωσσικά προσόντα (CEFR);

A: ???? ??? ??? ???? ????? ?? ????? ????????? ????? ??? ??????, ??? ?? ????? ?????? ?? ??? ??????? ????????????? ??????? ??? ????? ??? ?????????. ? ?????? ??? ??? ????? ?????? ????? ?? ??????????? ????????? ?? ?????????, ???? ?? ?????????????? ??? ???????? ??? CEFR.

5.Θα λάβω κάποιο πιστοποιητικό, στο τέλος του προγράμματος των μαθημάτων;

A: ???, ?? ?????? ??? Language Café.

6.Μπορώ να εξασκήσω όλες τις βασικές δεξιότητες: ανάγνωση, γραφή, προφορικό λόγο και ακρόαση με αυτή τη σειρά μαθημάτων;

A: ???, ??????? ?? ?????????? ??? ??? ???????? ??????? ?????????? ???? ?? ???????? ????? ??? ?????????. ?? ???????? ??? ??? ???????? ??? ?? ????? ??? ?????????? ?? ?????????? ?? ?????????? ??? ????????? ???? ?? ???????? ??? ?????????, ??? ??????????, ????? ??? ?? ?????????? ????????? ??????? ?? ?? ???????????? ???? ??? ??? ????? ??????????????, ???? ???????? ???? ??????? ????? ? ?????? ?? ???????? ??????? ? ????, ??????? ??? ??? ?????????? ?????????? ? ????????? ?? ??? ?????????????? ??????? ? ?????, ?????????? ??? ?????? ???? ???????? ???? ????? ?????.

?? ???????? ??? ??? ?????? ??? ??? ??????? ??? ?????? ??? ???????? ?? ?????????? ??? ?????????? ??? ???? ????????? ???? ??? ??? ???????, ????? ?? ????? ?????????? ????????? ?? ??????? ??? ????????? ??? ??????????????? ????? ??? ????????????? ?????????? ?? ???????????? ?????????. ????? ?? ???????? ????????????? ????????? ??????????? ??? ????????? ??? ????????? ?????????????? ???? ?? ?? ???????????? ??? ?????? ???? ???????? ???? ???? ?????, ?? ????????? ??? ??? ????????? ???????? ?? ??? ?????? ??????? ? ????? ????? ??? ??? ??????????? ????????? ?????, ?? ????????? ??? ?????? ? ????? ????????? ??????????? ?? ?? ??????? ??? ?? ????????? ?????, ? ?? ???????????? ?????????? ?????????? ?? ???????????? ?????????.

7.Υπάρχουν διάφορα επίπεδα στο πρόγραμμα;

A: ???? ?? ????? ?? ????????? ??????????? ???? ??? ??????? ??? ????????.

8.Αν δεν είμαι αρχάριος, δεν υπάρχει συγκεκριμένο πρόγραμμα για μένα;

A: ??? ???? ?? ?????, ?????? ??????? ?? ?????????? ??? ??????? ??? ??? ????????.

9.Μπορώ να προχωρήσω με τους δικούς μου ρυθμούς;

A: ??? ???????, ????? ??? ??????????? ????, ???? ?????, ??? ??? ???? ????? ?? ???????????? ??? ???????? MobLang ??? ?? ?????? ??????? ???? ?????? ? ??? ?? ?????????? ??? ??????? ??? ??? ????????.

10.Αν χάσω ένα μάθημα , μπορώ να το βρω ξανά;

A: ???, ?? ????????? ????? ??????????? ?? ?????? ????? ??? ??? ????? ?? ?????????? ?? ????????? ??? ????????? ??????? ??? ??????? ??? ????????????.

11.Πώς εγκαθιστώ το πρόγραμμα στο κινητό μου ;

A:
???????? ?? ?????????? ?? ????????? Moblang ?????? ?? ???? ?????????? ????? ???????

1. ????????????? ?? ??? ????????? Language Café
2. ???????????? ?? ??????? ?????? ??? ??? ?????????? ??? Moblang ???? ?????????? ???, ???????? ???????? ?? ?????? ??????? ??? ??? ?????????? ??? ??? ???????? ??? ???????????? ??? ????? ?????: ????????-????????, ????????-???????, ????????-????????, ???????-?????????, ? ????????-???????? ??? ????????????? ??????????/?????. ?? ?????? ????? ?? ??????????? ????? ??? ?????? ?? ??????????????. ????? ??????????????, ??? ?? ?????? ?? ??????????????? ?? ??? ?????? ??? ?????????? Moblang. ????? ? ??????? ?????? ?? ?????????? ???? ????? ?????? ??? ??????? ???.
3. ???????????? ?? ??????? ?????? ????????? ??? ?? ????????? ??? ?????? ??? ??? ??? ???????? ??????????: http://moblang.uhave.mobi/ (???????? ????? ????? ??? ??? ?? ?????? ??? ?????? ?? ???? ??? ?????????? ????????? ???? ?? ???????? ??? ?????????. ???????? ?? ?????????????? ??? ?????? ??????? ?????????? ?? ??? ????? ????? ????????? ??? ???????????? ???????????).

12.Το ψηφιακό πρόγραμμα είναι συμβατό με όλα τα είδη κινητών τηλεφώνων;

A: To ??????? ????????? MobLang ?????? ?? ??? ?? ???????? ??? ????????? ??? ?????????????? Java ??? ?? ????? ????????? ????????? ????? ?????? (MicroSD).

viagra wiki - - problèmes sexuels liés peuvent commencer début dans un vivre ou ils peuvent immédiatement après un individu a passionnant et sexuelle . Le défi créer après un certain temps, ou peut-être peut se produire soudainement en complet échec et participer un certain nombre d' Développement de la acte à caractère sexuel. Les sources d' difficultés sexuelles pourrait être actual physique , mental ou chaque . Emotif rapports sociable Publique problèmes de santé mentale au sein de l' spécifique uniques. Interpersonnelles difficultés complications comprennent matrimonial ou peut-être complications ou 'absence de confiance et entre concernant partenaires. Personnelles particulières problèmes psychologiques inclure des choses comme la dépression, ébats remords ou précédente Stress . Bien qu'il pourrait sembler de avec votre médecin sur dysfonction érectile dysfonction érectile , {vont dans des | с | chercher | choisir | get {} une évaluation | une évaluation}. Troubles ou maintenait pourrait être une signer de état de santé dont méthode de traitement, par exemple une crise cardiaque ou mal contrôlé diabète . Traiter un sous-jacent problème est peut-être pour l'impuissance.

viagra cialis - buyfrviagra.com - problèmes sexuels liés peuvent commencer début dans un vivre ou ils peuvent immédiatement après un individu a passionnant et sexuelle . Le défi créer après un certain temps, ou peut-être peut se produire soudainement en complet échec et participer un certain nombre d' Développement de la acte à caractère sexuel. Les sources d' difficultés sexuelles pourrait être actual physique , mental ou chaque . Emotif rapports sociable Publique problèmes de santé mentale au sein de l' spécifique uniques. Interpersonnelles difficultés complications comprennent matrimonial ou peut-être complications ou 'absence de confiance et entre concernant partenaires. Personnelles particulières problèmes psychologiques inclure des choses comme la dépression, ébats remords ou précédente Stress . Bien qu'il pourrait sembler de avec votre médecin sur dysfonction érectile dysfonction érectile , {vont dans des | с | chercher | choisir | get {} une évaluation | une évaluation}. Troubles ou maintenait pourrait être une signer de état de santé dont méthode de traitement, par exemple une crise cardiaque ou mal contrôlé diabète . Traiter un sous-jacent problème est peut-être pour l'impuissance.

viagra pfizer - buyfrviagra.com- problèmes sexuels liés peuvent commencer début dans un vivre ou ils peuvent immédiatement après un individu a passionnant et sexuelle . Le défi créer après un certain temps, ou peut-être peut se produire soudainement en complet échec et participer un certain nombre d' Développement de la acte à caractère sexuel. Les sources d' difficultés sexuelles pourrait être actual physique , mental ou chaque . Emotif rapports sociable Publique problèmes de santé mentale au sein de l' spécifique uniques. Interpersonnelles difficultés complications comprennent matrimonial ou peut-être complications ou 'absence de confiance et entre concernant partenaires. Personnelles particulières problèmes psychologiques inclure des choses comme la dépression, ébats remords ou précédente Stress . Bien qu'il pourrait sembler de avec votre médecin sur dysfonction érectile dysfonction érectile , {vont dans des | с | chercher | choisir | get {} une évaluation | une évaluation}. Troubles ou maintenait pourrait être une signer de état de santé dont méthode de traitement, par exemple une crise cardiaque ou mal contrôlé diabète . Traiter un sous-jacent problème est peut-être pour l'impuissance.

13.Πώς μπορώ να μάθω αν το κινητό μου είναι συμβατό;

A: ?????? ???? ???? ??? ???? ?? ?????? ???? ??? ?????????? ??? ?? ?? ?????? ??? ???????? ????????? ????? ??????. ??? ??????? ??????? ?????? ?? ???????? ?? ?? ?????? ??? ??????????? ??? Java – ???? ?????? ??? ?? ?????? ?? ?????? ????- ?? ???????? ??? ??? ???????????? ?? Java ????? ?? iPhone, ?? Android ??? ?? Windows.

14.Ποιο είναι το μέγεθος του λογισμικού;

A: ?? ????????? ???? ??????? ??????? 180MB.

15.Το λογισμικό καταναλώνει μεγάλη ποσότητα μπαταρίας;

A: ???, ??? ??????? ??????? ?? ???????? ?? ????? ????????? ??? ?????????.

16.Υπάρχει σύστημα αντιμετώπισης προβλημάτων (troubleshooter) στο πρόγραμμα σε περίπτωση πιθανού λάθους;

?: ????????? ?? ??????? hash (#) ??? ?????? ??? ??????? ?? ????? «????????».

17.Θα υπάρχουν εικόνες;

A: ???, ?????? ??? ?? ????????? ??????????? ??? ???????.

18.Υπάρχει ακουστικό υλικό;

A: ???????, ?? ??????? ????????? ????? ?? ???? ???????.

19.Πώς θα εξασκήσω αυτά που έχω μάθει με το λογισμικό;

A: ?? ??????? ??? Language Café (???? ???????), ???? ???? ?? ????????????? ??????? ?? ??????????? ??? ?? ???????? ?? ?????? ?????? ???? ??? ?? ??????????? ????????.

20.Πόσο συχνά μπορώ να εξασκώ αυτά που έχω μάθει;

A: ?? ???? ??????? ?? ???????????????? 1-2 ????? ?? ????, ??????? ?? ??? ??????? ??? ???????.

21.Μπορώ να χρησιμοποιήσω το λογισμικό αφού ολοκληρωθεί το πρόγραμμα MobLang?

A: ???, ??????? ?? ??????????????? ?? MobLang ??? ??? ????? ??????, ?????? ?? ?? ????????????? ???? ??? ??? 9 ????? 2012.

22.Μπορώ να επαναχρησιμοποιήσω το λογισμικό οποιαδήποτε άλλη στιγμή, αφότου το έχω κατεβάσει;

A: ???, ??????? ?? ??????????? ???? ??? ???????? ??? ??? ??????????????, ????? ??? ?? ???????? ??? ?? ????????? ??? ??? ????, ???? ????? ??????. ?? ???? ??? ????????? ?? ?????? ?? «??????????» ?? ????? ??? ?? ?????????? ???? ??? ??????????? ??? ????????, ????????? ?? ?????? ??? ?????????.

23.Μπορώ να εγκαταστήσω περισσότερα από ένα προγράμματα γλωσσών στο κινητό μου;

A: ???, ??? ??? ??? ???? ??? ????? ?????? ????? ? ????? ?????? ????????? ??? ??????????? ???? ???? ???????????? ???????. ?? ????????????? ?????? ??????? ?? ??????? ?????? ??? ??????????? ???????????? ??? ???? ???????????? ??????? , ?? ??? ???? ??????.

24.Υπάρχει κάποιο δίκτυο που συνδέει όλους τους χρήστες;

A: ???, ???? ?? ??????? ??????? ?? ???????????? ?? ????? ???? ??? Facebook, ??? Twitter ??? ?????? ??? ???? ???????.

25.Για τι είδους επαγγέλματα είναι κατάλληλο το πρόγραμμα γλώσσας;

A: ?? ????????? ????? ????????? ???? ??? ??????????? ?????????? ??? ??????? ??????? ??????? ??? ?????????. ????????? ????? ?????? ??? ?????? ????????? ??? ??????????.