25.Kurs hangi meslek grupları için uygundur?

C: Kurs, günlük konu?malar için uygundur ve ba?lang?ç seviyesinde olanlar için temel bilgileri sa?lar. Ayn? zamanda, hem?ireler için özel bir bölüm mevcuttur.