17.Kurs içinde resimler olacak mı?

C: Evet, neredeyse tüm kelime hazineleri resimlerle desteklenmi?tir.