11.Yazılımı telefonuma nasıl yükleyebilirim?
MobLang program? ücretsiz bir ?ekilde a?a??daki üç metodtan birini kullanarak elde edilebilinir:
  1. Bir Lisan Café toplant?s?nda.
  2. MobLang websitesinden bilgisayara indirerek. Bunu yapabilmek için, üst menüden diledi?iniz dil çiftini seçiniz: Yunanca-Arnavutca, ?spanyolca-Bask dili, Türkçe-Yunanca, ?ngilizce-?rlandaca, Yunanca-Türkçe, veya hem?ireler için Yunanca-Türkçe. ?ndirilen dosyalar s?k??t?r?lm?? zip format?ndad?r ve ç?kart?lmas? gerekir. Ç?kart?ld?ktan sonra tüm dosyalar "moblang" isimli bir klasörde toplanacakt?r. Bu klasör telefonunuzun haf?za kart?na yüklenmelidir.
  3. Bu websitesinden ?nternet arac?l???yla cep telefonunuza do?rudan indirerek: http://moblang.uhave.mobi/. (Lütfen cep telefonunuzun ?nternete ba?lanabilmei için do?ru ayarlara sahip olmas? gerekti?ini göz önünde bulundurunuz. Daha detayl? bilgi için cep telefonu operatörlerinizle temasa geçiniz.)
Haf?za kart? ba??na sadece bir dil kursu kurulabilir., yani, ya  Yunanca-Arnavutca, ya ?spanyolca-Bask dili, ya Türkçe-Yunanca, ya ?ngilizce-?rlandaca, ya Yunanca-Türkçe, ya da hem?ireler için Yunanca-Türkçe. ?stedi?iniz kadar dil kursu indirebilirsiniz, ancak, her biri farkl? haf?za kartlar?na kurulmal?d?r ki kullan?labilsinler.